Moldable

Non-Wetting-Moldable for å tette sprekker og skader i renner, bokser og verktøy.

Non-wetting-moldable er et plastisk kitt/masse til reparasjon av sprekker og skader i renner og filterbokser samt reparasjon av digler og annet verktøy. Massen fester seg også til stål og isolasjonsmaterialer.

Massen påføres enten med murerslev eller med hånden.

Etter påføring må overflaten glattes ut og tørkes, f.eks. med varmluft.

Non-wetting-moldable egner seg til raske reparasjoner i støpepauser.