Filterbokser

Filterbokser til keramiske filtre

Våre filterbokser produseres i en del, enten som erstatning i eksisterende hus eller som komplett anlegg med stålhus, isolasjon, forvarmer og filterboks tilpasset eksisterende rennesystem.

Filterboksene leveres til forskjellige filterdimensjoner. Avhengig av design på rennesystemet og applikasjon kan vi levere filterbokser horisontalt/vertikalt, i serie/parallell, enkel eller dobbel. Da Drache utvikler, produserer og monterer filterboksene selv har de god erfaring og stor grad av fleksibilitet.

Produsentens hjemmeside, engelsk.