Stålverk

Vi har gjennom mange år opparbeidet et tett samarbeid med noen av Europas ledende valseverk. Vår oppgave er å være den stedlige representant og stå for den daglige kontakt med det norske markedet.

Valseverkene på sin side bidrar med teknisk ekspertise og erfaring fra produksjonsbedrifter over hele verden.