Fjærbåndstål

Fjærstål er en fellesbetegnelse på stål som har store fjærende egenskaper.
Et fjærstål kan bøyes uten at en får plastisk deformasjon og derved rette seg ut til opprinnelig form.

Fjærdingsegenskapene til et fjærstål er forholdet mellom belastning og elastisk deformasjon.
E-modulen er fjærkonstanten til materialet ved små deformasjoner.
Ved større deformasjoner må en benytte mer avanserte modeller.

Fjærstål produseres i utgangspunktet, ved 2 forskjellige prosesser.
Ved varme eller ved deformasjon.

Herdet fjærstål kan glødes og herdes.

Fjærstål produsert ved deformasjon kan ikke herdes etter gløding.

Rustbestandig fjærstål er deformasjonsherdet og kan IKKE herdes.
Rustbestandig fjærstål kan varmebehandles etter forming for å øke bruddstyrken.

Ring eller send oss en mail om du ønsker ytterligere detaljer.

Tykkere fjærstål er som oftest varmvallset og levere i rette lengder, med runde eller skårne/rette kanter.
Dette fjærstålet leveres med en bruddstyrke på 900 – 1100 N/mm2.
Vår betegnelse på dette stålet er NABLO® 5026 og NABLO ® 5028.

Nablo® 1248, Fjærbåndstål (Herdet)

Dimensjoner (mm):

0,05 x 40 mm
0,08 x 40 mm
0,15 x 40 mm
0,20 x 80 mm
0,25 x 80 mm
0,30 x 80 mm
0,40 x 80 mm
0,50 x 10 mm*
0,50 x 25 mm
0,50 x 80 mm
0,75 x 25 mm
0,75 x 80 mm
1,00 x 10 mm
1,00 x 25 mm
1,00 x 80 mm
1,00 x 100 mm
1,00 x 300 mm**
1,20 x 80 mm
1,50 x 16 mm
1,50 x 25 mm
1,50 x 300 mm**
2,0 x 25 mm*
2,0 x 300 mm**
3,0 x 25 mm

* runde kanter
** 1 meter/lengde (plater)

Nablo® 4310, Rustbestandig Fjærbåndstål

Dimensjoner (mm):

0,02 x 300 mm
0.03 x 300 mm
0,05 x 300 mm
0,08 x 300 mm
0,10 x 300 mm
0,15 x 300 mm
0,20 x 300 mm
0,25 x 300 mm
0,30 x 300 mm
0,40 x 300 mm
0,50 x 300 mm*
0,60 x 300 mm*
0,70 x 300 mm*
0,75 x 300 mm*
0,80 x 300 mm*
0,90 x 300 mm*
1,00 x 300 mm*
1,50 x 300 mm*
2,00 x 300 mm*
2,50 x 300 mm*
3,00 x 300 mm*

* Plater