Valutakurser

1 € = NOK
100 SEK = NOK
1 USD = NOK
1 £ = NOK
100 DKK = NOK
coinmill.com
Hjem > Støperiprodukter > Moldable
Non-Wetting-Moldable for å tette sprekker og skader i renner, bokser og verktøy. PDF Skriv ut E-post

Non-wetting-moldable er et plastisk kitt/masse til reparasjon

av sprekker og skader i renner og filterbokser samt reparasjon

av digler og annet verktøy. Massen fester seg også til stål

og isolasjonsmaterialer.

 

Massen påføres enten med murerslev eller med hånden.

 

Etter påføring må overflaten glattes ut og tørkes, f.eks. med varmluft.

 

Non-wetting-moldable egner seg til raske reparasjoner i støpepauser.