Valutakurser

1 € = NOK
100 SEK = NOK
1 USD = NOK
1 £ = NOK
100 DKK = NOK
coinmill.com
Hjem > Stålverk > Hoesch
Hoesch Hohenlimburg GmbH PDF Skriv ut E-post
Hoesch Hohenlimburg GmbH har mer enn 150 års
kompetanse som varmvalser av spesialbånd.

Takket være hyppige investeringer og forbedringer kan
vi levere spesialbånd med snevre toleranser og teknologiske
egenskaper tillpasset den enkelte kunde.

Båndene leveres til sluttbearbeider (Stansefabrikker) og
som halvfabrikata til kaldvallseverk.

Hjemmeside