Valutakurser

1 € = NOK
100 SEK = NOK
1 USD = NOK
1 £ = NOK
100 DKK = NOK
coinmill.com
Hjem > Stålverk
Stålverk meny PDF Skriv ut E-post

Vi har gjennom mange år opparbeidet et tett samarbeid med noen

av Europas ledende valseverk.

Vår oppgave er å være den stedlige representant og

stå for den daglige kontakt med det norske markedet.

 

Valseverkene på sin side bidrar med teknisk ekspertise og erfaring

fra produksjonsbedrifter over hele verden.


 

Bilstein
C. Vogelsang
Hugo Vogelsang
Hoesch Hohenlimburg