Valutakurser

1 € = NOK
100 SEK = NOK
1 USD = NOK
1 £ = NOK
100 DKK = NOK
coinmill.com
Hjem > NABLO® Tråd > Nablo® 4401
NABLO® 4401, tråd PDF Skriv ut E-post

Rust-/ syre-bestandig tråd.

Denne tråden kommer i en halvhard
og en fjærhard utførelse.

Type Halvhard   Fjærhard
Bruddstyrke
ca. 850 N/mm2
ca. 1500 N/mm2
2,5 Kg/Rull
0,5 mmØ 1624
1,0 mmØ 408
*
1,2 mmØ 281
*
1,5 mmØ 180
*
1,8 mmØ *
2,0 mmØ 100
*
2,5 mmØ 65
*
3,0mmØ 45
*
4,0 mmØ 26
*
5,0 mmØ 16