Valutakurser

1 € = NOK
100 SEK = NOK
1 USD = NOK
1 £ = NOK
100 DKK = NOK
coinmill.com
Hjem > NABLO® Tråd > Nablo® 4301
NABLO® 4301, Låsetråd PDF Skriv ut E-post

Rustbestandig, 1,0 Kg/Spole, glødet, ca. 650 N/mm2

 

Dimensjon: Mengde/1 Kg
(mmØ) (m)
   
0,5 mm 648
0,7 mm 331
0,8 mm 253
1,0 mm 163
1,5 mm 72
2,0 mm 40