Valutakurser

1 € = NOK
100 SEK = NOK
1 USD = NOK
1 £ = NOK
100 DKK = NOK
coinmill.com
Hjem > NABLO® Tråd > Nablo® 1722
NABLO® 1722, Pianotråd PDF Skriv ut E-post

5 Kg/Ring, ca. 1500 N/mm2

 

Dimensjon:

Mengde/5 Kg
(mmØ) (m)
   
0,3 mm* 450*
0,4 mm* 255*
0,5 mm 3247
0,8 mm 1265
1,0 mm 815
1,25 mm 519
1,5 mm 360
2,0 mm 200
2,5 mm 130
3,0 mm 90
3,5 mm 66
4,0 mm 51
4,5 mm 40
5,0 mm 32
6,0 mm 23


* 0,25 Kg/Spole
   
NB:

Etter forming bør tråden varmebehandles,

220 ºC i 20 minutter og luftkjøles.