Valutakurser

1 € = NOK
100 SEK = NOK
1 USD = NOK
1 £ = NOK
100 DKK = NOK
coinmill.com
Hjem > NABLO® Shims > Nablo® 4310, Rull
NABLO® 4310, Rull PDF Skriv ut E-post

Rustbestandig shims, 5 m/rull.

 

Dimensjon:
Dimensjon:
(mm)   (mm)  
       
12,7 x 0,005 mm   100 x 0,01 mm  
12,7 x 0,010 mm   100 x 0,02 mm  
12,7 x 0,020 mm   100 x 0,03 mm  
12,7 x 0,030 mm   100 x 0,05 mm  
12,7 x 0,040 mm   100 x 0,10 mm  
12,7 x 0,050 mm   100 x 0,20 mm  
12,7 x 0,10 mm   100 x 0,30 mm  
12,7 x 0,20 mm   100 x 0,40 mm  
12,7 x 0,30 mm   100 x 0,50 mm  
12,7 x 0,40 mm   100 x 0,60 mm  
12,7 x 0,50 mm   100 x 0,70 mm  
12,7 x 0,60 mm   100 x 0,75 mm  
12,7 x 0,70 mm   100 x 0,80 mm  
12,7 x 0,80 mm   100 x 0,90 mm  
12,7 x 0,90 mm   100 x 1,00 mm  
12,7 x 1,00 mm      
       
       
Dimensjon:      
(mm)      
       
50 x 0,05 mm      
50 x 0,10 mm      
50 x 0,15 mm      
50 x 0,20 mm      
50 x 0,25 mm      
50 x 0,30 mm      
50 x 0,40 mm      
50 x 0,50 mm