Valutakurser

1 € = NOK
100 SEK = NOK
1 USD = NOK
1 £ = NOK
100 DKK = NOK
coinmill.com
Hjem > NABLO® Shims > Nablo® 4310, Plate
NABLO® 4310, Plate PDF Skriv ut E-post

Rustbestandig shims, 5 Plater/Pakke

 

Dimensjon:
(mm)  
   
150 x 500 x 0,025 mm  
150 x 500 x 0,05 mm
150 x 500 x 0,10 mm
150 x 500 x 0,15 mm
150 x 500 x 0,20 mm
150 x 500 x 0,25 mm
150 x 500 x 0,30 mm
150 x 500 x 0,40 mm
150 x 500 x 0,50mm
150 x 500 x 1,00 mm