Valutakurser

1 € = NOK
100 SEK = NOK
1 USD = NOK
1 £ = NOK
100 DKK = NOK
coinmill.com
Hjem > NABLO® Shims > Nablo® 0321, Rull
Nablo® 0321, Rull PDF Skriv ut E-post

Messingshims, 5m/rull

 

Dimensjon:
(mm)
150 x 0,025 mm
150 x 0,050 mm
150 x 0,075 mm
150 x 0,10 mm
150 x 0,15 mm
150 x 0,20 mm
150 x 0,25 mm
150 x 0,30 mm
150 x 0,40 mm
150 x 0,50 mm