Valutakurser

1 € = NOK
100 SEK = NOK
1 USD = NOK
1 £ = NOK
100 DKK = NOK
coinmill.com
Hjem > NABLO® Fjær(Bånd-)stål > Nablo® 5026 / 5028
NABLO® 5026 / 5028 PDF Skriv ut E-post

Flattfjærstål i fabr. lengder

Varmvallset
900 - 1100 N/mm2