Valutakurser

1 € = NOK
100 SEK = NOK
1 USD = NOK
1 £ = NOK
100 DKK = NOK
coinmill.com
Hjem > Kart
N. A. Biørn Lian, LTD. AS
Kontakt
Adresse:
Industriv 17
Skedsmokorset
2020
Norway

Telefon: +47 64 83 53 90
Faks: +47 64 83 53 91

Informasjon: GPS Koordinater;

N60 00 641
E011 02 402